1 Reply Latest reply: Jan 21, 2017 5:37 AM by alanrichey42 RSS

    Fjärrkontroll configuration

    kylmaskinteknik

      Har bytt TV box, och behöver göra en ny inställning för fjärrkontrollen. Hur gör man det?