0 Replies Latest reply: Dec 9, 2016 3:57 PM by diegodeketele RSS

    Slingbox M1 en Telenet

    diegodeketele

      Heeft er iemand ervaring met de slingbox en telenet?

      Ik heb enkel de knoppen channel up/down en volume up/down die werken.