1 Reply Latest reply: Jan 30, 2015 1:02 AM by alanrichey42 RSS

    Hur får jag en remote/fjärrkontroll som funkar till min TV-box Motorola VIP1963?

    ACC6318587
    Visibility: Open to anyone

      När jag trycker på den digitala fjärrkontrollen ute på internet (datorskärmen) så hackar det till lite i ljudet men sedan återgår sändningen igen som om inget hänt?