3 Replies Latest reply: Jul 25, 2013 1:26 AM by alanrichey42 RSS

    Pioneer DVR-560HX

    henke Newbie

      När jag köpte min Slingbox så ingen sade att bara vissa D VD spelare passar...

      Måste jag verkligen köpa ny DVD spelare för att få fjärrkontrollen att funga???