2 Replies Latest reply: Mar 13, 2015 4:35 AM by alanrichey42 RSS

    Fjernkontroll til Vip 1963

    GeirHellan

      Hei. Har gått til anskaffelse av Sling Pro HD. Skal benyttes opp mot fiberdekoder Motorola Vip 1063. Finner ikke fjernkontroll for denne dekoderen i oppsettet. Har prøvd å velge flere alternative fjernkontroller, men ingen fungerer